Vil du have en pris på administration af din forening?

Så send en email til info@cubusadministration.dk eller ss@lawfirm.dk.

Du kan også ringe på telefon 3328 3004 og spørge efter Steen Skals.

Sender du en mail bedes du oplyse følgende:

  • Andelsboligforening / Ejerforening / Udlejningsejendom / gårdlaug
  • Antal lejligheder (andelslejligheder / ejerlejligheder / lejelejligheder)
  • Navn på foreningen og foreningens adresse
  • Navn og adresse og eventuelt emailadresse hvortil tilbuddet skal sendes