Priser

Vil du have en pris på administration af din forening?

Så send en email tilinfo@cubusadministration.dk eller ss@lawfirm.dk.

Du kan også ringe på telefon 33 28 30 04 og spørge efter Steen Skals.

Sender du en mail bedes du oplyse følgende:

  • Andelsboligforening/Ejerforening/Udlejningsejendom/gårdlaug.
  • Antal lejligheder (andelslejligheder/ejerlejligheder/lejelejligheder)
  • Navn på foreningen og foreningens adresse
  • Navn og adresse og eventuelt emailadresse hvortil tilbuddet skal sendes.